100 ml Inawera - VG Bio báza 6 mg/ml

100 ml Inawera - VG Bio báza 6 mg/ml

100 ml VG základu pre tvorbu vlastných e-náplní, Nikotín - 6 mg/ml

5,40 €

Skladové číslo: 95506

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Inawera

Inawera - VG Bio báza 6 mg/ml
Náplň pre elektronické cigarety

Neochutená. Báza je vhodná zahustenie, zmenu pomeru PG a VG náplne

 

skodlivy

Škodlivý

R21 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice.
S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
Obsahuje: nikotín (ISO).

Zneškodňovanie:
Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Skladovanie: Skladujte na suchom, tmavom a dobre vetranom mieste mimo dosahu zdrojov tepla v tesne uzavretých originálnych obaloch pri teplote 5-25°C. Skladujte mimo dosahu detí. Skladujte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Obal výrobku je vybavený hmatovým upozornením na nebezpečenstvo.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info