100 ml Eliquid Shot báza 30PG/70VG 20mg/ml 10x10 ml

100 ml Eliquid Shot báza 30PG/70VG 20mg/ml 10x10 ml

100 ml VPG základu pre tvorbu vlastných e náplní, 20 mg/ml

10,20 €

Skladové číslo: 95126

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Eliquid Shot

Eliquid Shot báza 30PG/70VG 20mg/ml
Náplň pre elektronické cigarety

Neochutená, vhodná na použitie s akoukoľvek príchuťou.

Zloženie:
50% PG
50% VG
Nikotín 24 mg/ml

 

toxicky

Toxický

R24 Toxický pri kontakte s pokožkou.
S1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.
S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S27 Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.
S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice.
S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo zmesi).
Obsahuje: nikotín (ISO).

Zneškodňovanie:
Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Skladovanie: Skladujte na suchom, tmavom a dobre vetranom mieste mimo dosahu zdrojov tepla v tesne uzavretých originálnych obaloch pri teplote 5-25°C. Skladujte uzamknuté a mimo dosahu detí. Skladujte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Obal výrobku je vybavený hmatovým upozornením na nebezpečenstvo.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info